APIE G12
G12 PRINCIPAI
Šiame skyriuje jūs rasite atsakymus į labiausiai papiltusius klausimus apie Biblinę G12 sampratą. Plačiau pažinti G12, jūs galėsite perskaitę apie G12 principus: Pasiekti – Įtvirtinti – Apmokyti – Išsiųsti. Tai G12 pagrindas.

Dievo širdyje visada buvo modelis G12, arba 12 valdymas, santvarka (angl. «Government of 12»). Izraelyje – 12 giminių. Jėzus išsirinko ne 11 ar 15 mokinių. Jis išsirinko 12 mokinių, kurie buvo atsakingi už Jo Pažinimo paplitimą visame pasaulyje. Mes tikim, kad Viešpats šiandien naudoja šį Pažinimą, kad transformuotų bažnyčias, denominacijas ir tautas. Kad padėtų krikščionims efektyviau vykdyti Didįjį paliepimą: „Eikite ir išmokykite visas tautas, krikštydami Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu” (Mt 28:19).
PAŽINIMO ŠERDIS
G12 sampratos pagrindu yra Biblinis 12 principas.

Kad paskleistų G12 pažinimą po visą pasaulį, Dievas naudoja Bogotos miesto (Kolumbija) pastoriaus Cezaro Kasteljano (César Castellanos) bažnyčią.

PLAČIAU
 
 
PRE-ENCOUNTER, ENCOUNTER ir POST-ENCOUNTER TIKSLAI
Pre-Encounter

 • Pirmas Pre-Encounter tikslas yra tai, kad žmogus išspręstų klausimą dėl asmeninio išgelbėjimo malone per tikėjimą Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Daugeliui tikinčiųjų svarbu būti įsitikinus savo išgelbėjimu.
 • Būtina auginti žmonių tikėjimą, kad jie sugebėtų Encounter‘yje gauti iš Dievo maksimumą. Mes keliame lūkesčių lygį tų, kurie ruošiasi vykti į „susitikimą su Dievu“.
 • Trečias Pre-Encounter‘io tikslas: paaiškinti kai kurias detales to, kas vyks Encounter‘io metu.
 • Pagaliau, Pre-Encounter padeda žmonėms sukoncentruoti savo dėmesį ties būsimu „susitikimu su Dievu“.
PLAČIAU
 
 
PAŽINIMO VEIKIMO MECHANIZMAS
Pažinimo veikimo mechanizmas (mechanika) susideda iš elementų, kurie leidžia bažnyčiai daugintis.

Jeigu bažnyčia padidėjo iki 30-40 žmonių – tai viena situacija. Tačiau kai bažnyčioje su G12 pažinimu dvylika lyderių pradeda tarnauti savo 12 mokinių, kurių kiekvienas pradeda tarnauti savo 12 mokinių ir t.t., tada bažnyčia auga iš naujų tarnautojų naujų kartų: 12 žmonių – 144 žmonės – 1728... Šiuo atveju būtina struktūra, kad išsaugoti derlių, kurį bažnyčiai duoda Viešpats. Pažinimo mechanika padeda išsaugoti ir padauginti šį derlių.
PLAČIAU
 
 
NAMŲ GRUPĖS
Struktūros G12 namų grupės – tai bažnyčios „Transformation Center“ šerdis. G12 – tai mokinystės ir namų grupių struktūra. Tai yra tai, ką darė Jėzus – surinko 12 žmonių, kuriems tarnavo, apmokė juos ir išsiuntė „mokyti visas tautas“, arba, kaip sakoma kitame Biblijos vertime, „daryti mokiniais“. Mes darome tą patį. Pastorius apmoko ir tarnauja 12-kai vyrų, kiekvienas iš jų atsidaro namų grupę ir tarnauja savo 12 mokinių ir t.t. Tokiu būdu bažnyčia dauginasi „iš kartos į kartą“: 12 lyderių – 144 lyderiai – 1728...
PLAČIAU
 
 
SPECIALŪS TARNAVIMAI
Specialių tarnavimų tikslas – pasiekti netikinčius žmones, naudojant įvairias priežastis susitikimui. Tai gali būti patys įvairiausi susitikimai: krikščioniškų grupių koncertai, bažnyčios teatro pasirodymas, futbolo ar krepšinio varžybos ir t.t. Galima pasikviesti specialų pranešėją, kurio pasisakymas atsakys į daugelio žmonių poreikius (finansų ekspertas, tarpusavio santykiai iki vedybų arba šeimoje, vaikų auklėjimas ir t.t.).
PLAČIAU
 
 
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)