APIE G12
KAS YRA G12?
KAS YRA G12?

G12 – tai mokinystės, meilės ir rūpinimosi vienas kitu sistema. Jėzus turėjo 12 mokinių. „Jis paskyrė dvylika, kad jie būtų kartu su Juo ir kad galėtų siųsti juos pamokslauti ir jie turėtų valdžią gydyti ligas ir išvarinėti demonus“ (Mk 3:14–15). Jėzus atidavė jiems visą save, ir būtent jie tapo didelio palaiminimo visiems žmonėms pradžia.

G12 – tai toks bažnyčios  modelis, kur kiekvienas žmogus kryptingai ugdomas, turi  dvasinę globą, ir į jį žiūrima kaip į potencialų lyderį. Ši sistema leidžia maksimaliai išsaugoti evangelizacijos metu pasiektus rezultatus ir judėti dvasinėje vienybėje su pastoriumi.

Pagrindinės šios sistemos vertybės yra:

  • evangelizacija;
  • mokinystė;
  • tėvystė (dvasinė globa);
  • dvasinė vienybė;
  • lyderių ugdymas.

Svarbiausias šio modelio prioritetas yra tai, kad kiekvienas namų grupės narys vertinamas kaip potencialus lyderis. G12 pažinimas apima lyderių dauginimo strategiją. Būtent čia matome galimybę įgyvendinti Dievo suteiktą pažinimą mūsų bažnyčiai.

G12 pažinimas turi biblinį pagrindą. Jono evangelijoje 15:1–7 parašyta:
  1 „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas.
  2 Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, Jis išpjauna, o kiekvieną šakelę, nešančią vaisių, apvalo, kad ji duotų daugiau vaisiaus.
  3 Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.
  4 Pasilikite manyje, ir Aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, – taip ir jūs, jei nepasiliksite    manyje.
  5 Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti.
  6 Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs.
  7 Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota.“


Šioje Rašto vietoje atverti visi dvasiniai aspektai ir principai: šakelė pati savaime negali gyvuoti, išpjaunamos ir visos šakelės, nenešančios vaisiaus. G12 sistemoje didesnieji tarnauja mažesniesiems, kaip tai darė Jėzus: „Aš jums daviau pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau“ (Jn 13:15). Lyderis, bendraudamas su broliais ir sesėmis, melsdamasis už jų poreikius, rūpindamasis jais, domėdamasis jų gyvenimu, auga ir pats. Paklusnumas, nuolankumas, atsakingumas – tai tos svarbiausios savybės, kurios reikalingos turint savo 12 mokinių. Kiekvienas lyderis privalo skatinti ir padėti savo mokiniams surinkti savo dvylika mokinių. Tai reiškia, kad kiekvienas lyderis pakelia ir ruošia sekančius dvylika lyderių.

Sistema G12 užkerta kelią paklydimo, susiskaldymo ir atkritimo dvasiai, nes visi yra viename mokyme ir patepime. Apaštalų darbuose parašyta: „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų“ (Apd 2:42).

G12 pažinimo pranašumas:
  1. Dalyvauja visi, tame tarpe ir pastorius. G12 pastorius yra namų grupių sistemos dalimi (jos pagrindas) ir veda „pavyzdinę“ grupę.
  2. Ši sistema duoda galimybę kiekvienam bažnyčios nariui tapti lyderiu, nepriklausomai nuo žmonių grupėje kiekio. Tai leidžia kiekvienam pradėti savo namų grupę beveik tuojau pat.
  3. Ląstelės (namų grupės) nedalijamos, o išsaugomos. Šios sistemos pranašumas tame, kad namų grupė – tai kaip šeima visam gyvenimui. Žmonės, esantys namų grupėse, tapdami lyderiais, palaipsniui pereina ta pačia sudėtimi į lyderių grupę.
  4. Žmogus neprivalo būti stiprus (dvasiškai), kad pradėtų savo namų grupę. Tiesiog jam reikia daryti tą patį, ką daro jo lyderis grupėje, kurią jis pats lanko.
  5. G12 lyderis turi dvylika pagalbininkų, į kuriuos jis vienodai save investuoja. Lyderis deleguoja atsakomybę savo dvylikai mokinių, kad įgyvendintų būtinus poreikius, tikslus ir užduotis.
  6. Kiekvienas lyderis suinteresuotas tuo, kad kiekvienas iš jo dvylikos mokinių taptų lyderiais, nes nuo to priklauso ir jo paties tarnavimas.

KAIP VEIKIA G12

  1. Kiekvienas yra dviejose padėtyse ir turi dvi atsakomybes. Žmogus yra lyderiu tiems žmonėms, kas eina į jo namų grupę, ir tuo pačiu jis paklūsta lyderiui ir įeina į jo namų grupę. T.y. tu turi lyderį ir tu pats esi lyderis kažkam. Kiekvienam tikinčiajam reikia, kad jam tarnautų, ir kad pats tarnautų.
  2. G12 vadovai neskiriami. Jais tampama natūraliai, augant mokinių kiekiui.
  3. Mokinystės principas. Tai pagrindinis sistemos principas, kadangi būtent jis užtikrina namų grupių kiekio augimą ir naujų lyderių ugdymą. Jis įgyvendinamas trimis etapais: „žiūrėk, kaip darau aš“, „darykim tai kartu“, „padaryk tai pats“.
  4. Perdavimo principas. Lyderis turi būti 100% laidininku. Tai sugebėjimas priimti pastoriaus (arba aukščiau esančio lyderio) viziją, patepimą, mokymą ir perduoti tai savo žmonėms.
  5. Vertikalė. Sistema G12 akcentuoja kiekvieno atskiro lyderio iniciatyvą. Lyderis gali pakilti tiek aukštai, kiek leis jo galimybės. Jis gali apmokyti tiek naujų lyderių, kiek panorės, ir kiek jam leis jo laikas ir talentai. Judėjimas vertikale vyksta pagal vaisius, horizontaliai pilnoje laisvėje, kiekvienas žmogus gali pasirinkti sau lyderį.
  6. Planavimas ir atsiskaitomybė. Lyderiai sudaro metinį darbo planą ir atsiskaito apie savo darbą kiekvieną mėnesį. Tai neatskiriama sistemos G12 dalis. Terminai ir tikslai yra naudingi, nes mobilizuoja lyderius sėkmingam darbui.

Pažinimas remiasi ant keturių pagrindinių stulpų –
pasiekti, įtvirtinti, išmokyti ir išsiųsti

Pasiekti – padėti žmogui pradėti asmeninius tarpusavio santykius su Jėzumi.
  1. „Jėzaus pasiuntiniai“ pasiekia žmones Jėzui tarnaudami žmonėms, ląstelėse, evangelizuodami iš širdies į širdį ir t.t.
  2. Kai Dievas sukūrė žmogų, Jis prisakė jam veistis ir daugintis (Pr 1:28). Kiekvienas tikintysis turi sugebėjimą ir atsakomybę būti vaisingu naujais žmonėmis.

Įtvirtinti – reiškia „padaryti žmogų tvirtą, kaip uola“.
  1. Tai reiškia padėti kiekvienam naujai įtikėjusiam įsišaknyti ir įsitvirtinti tikėjime. Mes stengiamės sujungti naujatikį su bažnyčia ir palaikyti jį, jo ketinimuose padaryti jį „tvirta uola“.
  2. Kiekvienas naujatikis bus susietas su tais žmonėmis, kurie padės jam augti Kristuje ir bažnyčioje. „Susitikimas“ („encounter“) ir seminarai padeda žmonėms suprasti tai, ką iš tikrųjų padarė Jėzus, ir vaikščioti Dievo duotoje laisvėje.

Išmokyti – tai mokyti tikinčiuosius vaikščioti su Dievu, gyventi Jėzaus mokinių gyvenimą.
  1. Kiekvieno tikinčiojo motyvacija – pastoviai dalyvauti apmokymuose. Poto žmogus įsitvirtina ląstelėje ir tampa Lyderystės mokyklos studentu.
  2. Čia naujatikis sukoncentruoja savo dėmesį į doktrinas, tarnavimą, viziją, charakterį ir lyderystę – mokosi vesti žmones per šį procesą.

Išsiųsti – išsiunčiame juos, kad pasiektų naujus žmones.
  1. Kai jis mokosi Lyderystės mokykloje, jo lyderis padės jam pradėti savo ląstelę, kad pasiektų ir įtvirtintų žmones Kristuje.
  2. Po to prasideda dauginimosi procesas. Pakartotinas susitikimas padės mokiniams vaikščioti didesnėje laisvėje, atleidime ir Dievo patepime.

Į kiekvieną namų grupės narį žiūrima kaip į potencialų lyderį. G12 pažinimas – tai lyderių daugėjimo strategija. Būtent čia mes matome galimybę įgyvendinti Dievo suteiktą pažinimą mūsų bažnyčiai.

Pasidalink


Kontaktinė forma
Vardas*
Pavardė
El. paštas:*
Telefonas:
Siųsti
* Privalomi laukai
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)