ENCOUNTER
APIE ENCOUNTER
KAS YRA ENCOUNTER?

Tai susitikimas su Dievu (angl. Encounter – „susidūrimas“). Šio susitikimo rezultatas – laisvė nuo prakeikimų, nuodėmės, neatleidimo, Gyvojo Dievo pergyvenimas, gyvenimo atstatymas, dvasinis atgimimas.

Enconter – tai pats nuostabiausias pergyvenimas, kokį žmogus gali turėti savo asmeninėje Dievo paieškoje.

Encounter – tai susitikimas su Jėzumi. Veidas į veidą. Tai Viešpaties pergyvenimas.

Encounter – tai galimybė užpildyti savo širdies tuštumą, kuri gali būti užpildyta tik Jėzumi. Žmogus, be Dievo nuniokotu gyvenimu, negali būti iš tiesų laimingas.

Pats žodis Encounter iš anglų kalbos verčiamas kaip „susidūrimas“. Encounter bažnyčioje – tai susidūrimas, arba susitikimas su Dievu.

Mes trim dienom išvažiuojame į užmiestį, kad žmogus galėtų atidėti kasdieninę sumaištį ir susikoncentruoti į Jėzų. Mes tiesiog sukuriame galimybes giluminei Dievo paieškai, rimtai maldai ir Biblijos nagrinėjimui, o taip pat savo gyvenimo apmąstymui ir planų ateičiai nustatymui. Be to, Encounter‘yje ya galimybė patarnauti kiekvienam žmogui.

Encounter – tai sugrįžimas prie Biblinių principų. Juk Dievas vedė Izraelio tautą iš Egipto „trijų dienų keliui“. Tai ir buvo Encounter.


KAS VYKSTA ENCOUNTER‘yje?

Kiekvienas žmogus turi penkis pagrindinius poreikius, kuriuos būtina įgyvendinti, kad jis galėtų susiformuoti kaip Kristaus mokinys. Kaip rodo praktika, tai aktualu tiek netikintiems žmonėms, tiek ir bažnyčių pastoriams. Tiesiog kiekvienam – savo lygmenyje.

Pirmas – išgelbėjimas.
Netikintys žmonės Encounter‘yje gali atgailauti ir priimti Kristų kaip asmeninį Viešpatį ir Gelbėtoją. Krikščionims svarbus įsitikinimas išgelbėjimu. Mes siūlome kiekvienam slaptą nuodėmių išpažinimąį tam, kad ateitų absoliutus įsitikinimas išgelbėjimu, laisvė nuo nuodėmės žmogaus širdyje, kai Dievo ramybė pripildo jo sielą.

Antras – išlaisvinimas.
Jėzus pasakė: „Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8:32). Viešpats išgydys visas jūsų sielos žaizdas. Jis pilnai išlaisvins jus nuo visokių įmanomų priklausomybių ir nuodėmingų minčių, nuo neatleidimo ir atmetimo, nuo nuoskaudų ir buvusių klaidų, nuo demoniško apsėdimo. Juk Kristus pažadėjo: „mano vardu jie išvarinės demonus“ (Mk 16:17).

Trečias – Šventosios Dvasios Krikštas ir prisipildymas Šventąja Dvasia.
Jėzus pasakė mokiniams: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais...“ (Apd 1:8). Ne pasakotojais, o Dievo liudytojais savo gyvenime. Žmonės turi būti tiek prisipildę Šventąja Dvasia, kad taptų Dievo pergyvenimo liudytojais.

Ketvirtas – fizinių ligų išgydymas.
Bet kokia liga – tai durys velniui, kad sužeistų mus. Pagal Evangeliją, tikintys Juo „dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“ (Mk 16:18).

Penktas – Pažinimas.
Mes kalbame apie pažinimą, kaip apie sugebėjimą matyti Dievo valią savo gyvenimui.

Prieš trijų dienų Encounter‘į būna 10 Pre-Encounter tarnavimų, kurių metu žmogus turi galimybę paruošti savo širdį susitikimui su Dievu. Žmogaus įtvirtinimui Kristaus pažinime, po Encounter‘io būna 10 Post-Encounter tarnavimų. Šiuose tarnavimuose nagrinėjami praktiniai gyvenimo su Dievu klausimai.


KAS ATVYKSTA Į ENCOUNTER?

Už kiekvieną Encounter‘į bažnyčioje G12-Lietuva atsakingas pastoriai ir komanda.

Atskirai pravedami vyrų, moterų, bendri, jaunimo ir vaikų Encounter‘iai.

Paprastai į Enconter‘į atvažiuoja 15–20 žmonių iš Lietuvos, Pabaltijo, centrinės ir rytų Europos.


KUR VYKSTA ENCOUNTER?

Encounter vyksta kaimo sodyboje.


KIEK KAINUOJA ENCOUNTER?

Kaina – 120 EUR. Į šią sumą įeina pragyvenimas (3 dienos ir 2 naktys), pilnas maitinimas, individuali Encounter‘io medžiaga.


KOKS ENCOUNTER TARNAVIMŲ GRAFIKAS?

Jūs turite savarankiškai atvažiuoti ketvirtadienį prie bažnyčios patalpų. Iš čia sudaroma galimybė organizuotai vykti į Encounter vietą. Daugiau informacijos čia.


KAIP PATEKTI Į ENCONTER?

Būtina kaip galima anksčiau užsiregistruoti bažnyčioje arba internetu. Registracijos anketą, kontaktus ir smulkesnę informaciją rasite čia.

Pradėkite lankyti vieną iš bažnyčios G12-Lietuva namų grupių. Namų grupės lyderis padės jums užsiregistruoti, praeiti Pre-Encounter, Encounter ir Post-Encounter. Galite pasirinkti jums patinkančią namų grupę.

PATARIMAI EINANTIEMS Į ENCAUNTER

Pagrindinis šio tarnavimo tikslas – padėti žmogui išsilaisvinti nuo tų dalykų, kurie trukdo jam normaliai gyventi ir vykdyti tai, ką Dievas jam paskyrė. Tai gali būti nuodėmė, jos pasekmės, giminės prakeikimai, nešvarūs sieliniai ryšiai, negatyūs lūkesčiai, neišpažinta nuodėmė ir kt. Šis tarnavimas negali išlaisvinti jūsų iš nuodėmės, tačiau gali padėti išsilaisvinti nuo trukdymų atsispirti nuodėmei ir nugalėti ją. Kai kurie žmonės mano, kad juose gali būti netyroji dvasia, kuri trukdo jiems gyventi pergalingą krikščionišką gyvenimą. Kai jūs pereisite per visus šio tarnavimo etapus, jūs arba išsilaisvinsite nuo šių netytųjų dvasių, arba tiesiog įsitikinsite, kad jokių dvasių jumyse nėra, išskyrus Šventąją Dvasią. Tai suteiks jums daugiau tikėjimo ir drąsos pereiti sunkumus ir nugalėti. Tuo pačiu tai dvasios, sielos, kūno išgydymo tarnavimas, bei išlaisvinimas nuo piktųjų dvasių.

PIKTŲJŲ DVASIŲ BUVIMO JŪSŲ GYVENIME TIKIMYBĖ:

  • Jeigu jūs bijote eiti į tokį ar panašų tarnavimą
  • Jeigu yra baimė, kad tarnavimo metu per jus pasireikš demonai
  • Jeigu jūs negalite papulti į Encounter‘į dėl nesuprantamų priežasčių
  • Jeigu jūs neigiate, kad krikščionyse gali būti piktųjų dvasių
  • Jeigu yra kažkas, kas antgamtiškai trukdo jums augti
  • Jeigu jūs reguliariai arba vėl ir vėl krentate į tą pačią nuodėmę
  • Jeigu bendrų bažnyčios maldų metu jums būna fiziškai bloga
  • Jeigu jūs dažnai sapnuojate košmarus
  • Jeigu jūs sergate paveldimomis ligomis, arba apskritai yra daug ligų.

Tai ne pilnas sąrašas, o keletas labiausiai paplitusių demoniškų simptomų ir pasireiškimų. Apskritai, daugumai žmonių, kurie buvo įsitraukę į okultizmą iki krikščionybės, reikia ypatingų apvalymo ir išlaisvinimo maldų.

TARNAVIMO ETAPAI


Pradžioje jūs praeisite išpažinimo ir atgailos etapą. Jums bus išdalintos specialios anketos, ir ten jūs pažymėsite visas nuodėmes, kurias turite išpažinti ir dėl jų  atgailauti. Po šios temos paaiškinimo prasidės maldų ir atgailos laikas. Konsultantas visus ves bendroje maldoje. Jūsų anketų su nuodėmėmis niekas nematys ir nesužinos apie jas, vėliau jas sudeginsim.

Kitame etape jums duos kitą anketą, ir jūs pažymėsite nuodėmes, kurias darė jūsų tėvai ir protėviai. Mes atgailausime, išsižadėsime ir sugriausime giminės prakekimus jūsų gyvenime ir jūsų giminės linijoje.

Po pertraukos prasidės vidinio išgydymo etapas. Jis tęs keliais etapais – tai išsižadėjimas ir sugriovimas: vidinių priesaikų, negatyvių įsitikinimų ir lūkesčių, emocinių traumų, žodžiais ištartų prakeikimų, nešvarių sielinių ir seksualinių ryšių, atmetimo.

Tada, kai susitvarkėte su savo nuodėmėmis, protėvių nuodėmėmis, atleidote priešams, patraukėte pasmerkimą, išsižadėjote negatyvių priesaikų, išsisaiškinote dėl traumų, ryšių ir įsitikinimų – jūs esate pasiruošęs apsivalymo, arba išlaisvinimo, etapui. Jums bus išdalintos anketos su piktųjų dvasių vardais ir jų veikimu.

IŠLAISVINIMAS NUO NETYRŲJŲ DVASIŲ

Išlaisvinimas nuo netyrųjų dvasių susidaro iš kelių etapų. Pradžioje jūs gausite nurodymus. Po to jūs pereisite per išlaisvinimo procesą, spręsti reikalus su tomis dvasiomis, kurios neteisėtai įsibrovė į jūsų gyvenimą. Po to tokiu pat būdu su tais, kurie jus atakuoja, turėdami teisėtą pagrindą. Tarnautojai padės jums maldoje šiuose etapuose. Po to prasidės dalis, kur jus praves per tam tikras išlaisvinimo pakopas. Bus apšviestos ir išvytos įvairios netyrosios dvasios, bei bus griaunamas jų poveikis jūsų gyvenimui. Jūs tuo metu seksite tarnautojų rekomendacijomis, ir tiesiog priimsite savo laisvę. Po nedidelės pertraukos prasidės kita dalis – išgydymas nuo negalių ir ligų. Kai jūs jau praėjote pagrindinius atgailos ir išlaisvinimo etapus, labai lengva gauti fizinį išgydymą. Tarnatojai paaiškins jums, kaip gauti išgydymą ir melsis už kiekvieną iš jūsų, bei teps aliejumi.

Paskui visi kartu dalyvausime šventame duonos laužyme. Tuo pat metu dar kartą bus ypatingas kunigiškas patepimas aliejumi. Jūs turite būti atskirti Dievui tarnystei, kad velnias daugiau neturėtų jokių teisių į jūsų gyvenimą. Mes melsimės dėl to, kad Šventoji Dvasia užantspauduotų visas duris, pro kurias atėjo demonų įtaka jūsų gyvenimui.

Tarnavimo pabaigoje jums padovanos lapus su patarimais, kaip išsaugoti ir išlaikyti išgydymą ir išlaisvinimą. Po to jūs galėsite eiti namo.

Kaip jau įsitikinote, tai – realaus susitikimo su Dievu laikas ir galima praeiti gerą dvasinį išvalymą. Tai panašu į kompleksinį medicininį gydymą per labai trumpą laiką, arba, kaip mes tai vadiname, „namų generalinė tvarka“. Tačiau, jei jūs nepasiruošę asmeniškai atgailauti, valytis ir išsilaisvinti, mes jums niekuo nepadėsime.

Vienintelis raktas pilnam išgydymui, apvalymui ir išlaisvinimui – tai jūsų stiprus troškimas ir siekis pakeisti savo gyvenimą geresniu.

Atminkite, kad po susidūrimo jūs vistiek susitiksite su įvairiomis atakomis ir gundymais. Mes negalime patraukti gundymų iš jūsų kelio. Mes negalime pagauti visų žemės piktųjų dvasių ir jus izoliuoti nuo jų. Taip pat mes negalime jūsų įtikinti daugiau nebenuodėmiauti. Mes galime pasakyti tik tai, ką pasakė Jėzus: eik ir daugiau nebenusidėk! Jūsų laisvė bus jūsų rankose, ir jūs patys ja disponuosite kaip tik panorėsite.

Mes norime, kad jūs, išsilaisvinę iš nuodėmių, trukdymų, visa ko nešvaraus, pradėtumėte pilnavertį, vaisingą krikščionišką gyvenimą, kuris pašlovins Jėzų ir atneš daug vaisių. Gaukite savo išgydymą ir išlaisvinimą per Jėzų. Jis šiandien toks pats, kaip ir prieš du tūkstančius metų. Tai, ką Jis daro kitiems, gali padaryti ir jums. Priimkite sprendimą – pradėti naują gyvenimą su Dievu. Pirmyn!

KAIP PEREITI ENCOUNTER‘Į?

Būtina kreiptis į bažnyčios administratorių, sužinoti datą ir gauti papildomą informaciją apie tarnavimą.
Galima skambinti arba rašyti el.paštu Eglei: el.p.:encounter@g12.lt, tеl.: (+370) 67610877
Daugiau detalesnės informacijos yra bažnyčios internetinėje svetainėje: http://www.g12.lt

AR GALIMA PAKARTOTINAI PEREITI ENCOUNTER‘Į?

Netgi būtina! Tikslinga eiti tiek kartų, kol ateis pilnas išgydymas ar išlaisvinimas. Juk yra išmintinga gydymą nutraukti tuomet, kai pilnai išgyjama. Todėl viskas priklauso nuo jūsų norų, pageidavimų. Vieniems pakanka vieno karto, bet kitiems ir trijų kartų mažai.

Į bendrą tarnavimą mes nepriimame vaikų iki 14 metų. Tokiems vaikams mes galėsime pravesti Vaikų Encounter‘į. Su tokiais klausimais taip pat kreipkitės į administratorių.


Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)