APIE G12
G12 PRINCIPAI
SPECIALŪS TARNAVIMAI

Specialių tarnavimų tikslas – pasiekti netikinčius žmones, naudojant įvairias priežastis susitikimui. Tai gali būti patys įvairiausi susitikimai: krikščioniškų grupių koncertai, bažnyčios teatro pasirodymas, futbolo ar krepšinio varžybos ir t.t. Galima pasikviesti specialų pranešėją, kurio pasisakymas atsakys į daugelio žmonių poreikius (finansų ekspertas, tarpusavio santykiai iki vedybų arba šeimoje, vaikų auklėjimas ir t.t.).

Svarbiausia – surinkti žmones, papasakoti jiems Evangeliją ir leisti Dievui keisti jų gyvenimus. Tikslas – žmonių gelbėjimas.

Specialiu gali būti ir paprastas bažnyčios tarnavimas. Pavyzdžiui, ypatinga Velykinė programa – šventė, kai kiekvienas žmogus prisimena Kristaus auką.

Lygiai 144 ir 1728

12 principas turi potencialą bažnyčios augimui. Pirmas dauginimosi lygmuo – 12 žmonių grupė, kuriems tarnauja pastorius. Pastoriaus grupė – Pažinimo pagrindas, ant kurio bus statoma visa kita, todėl tie 12 vyrų ar moterų turi būti stiprūs lyderiai su teisingu tarnautojo charakteriu.

Antrame lygmenyje – 144 žmonės. Antras lygmuo pasiekiamas, kai kiekvienas iš šių 12 pastoriaus grupės lyderių turi savo namų grupes iš 12 žmonių (12 x 12 = 144).

Savo ruožtu, kai kiekvienas iš 144 žmonių, praėję pasiruošimą, atidaro savo namų grupę ir pasiekia 12 žmonių – tai lygis 1728 (144 x 12 = 1728). Kai bažnyčioje bus 1728 lyderiai, pajėgūs pasiekti kitus žmones ir jiems tarnauti, jūsų bažnyčia galės rimtai įtakoti dvasinę situaciją mieste ir regione.

Tokiu būdu bažnyčia gali augti ir toliau: lygmuo 20 736, 248 832... Bogotos (Kolumbija) bažnyčia, kurios pastorius Cezar Kasteljanos 1963 metais pirmąkart gavo iš Dievo G12 pažinimą, per 30 metų užaugo iki 300.000 žmonių.

Malda trise

Trijų žmonių malda – vienas iš efektyviausių būdų, kaip pasiekti žmones Kristui. Kiekvienas iš šio trejeto namų grupėje arba Lyderių mokykloje sudaro trijų žmonių, už kuriuos melsis visi trys, sąrašą. Sąraše turi būti trys žmonės, kuriems reikalingas Dievas ir jie atviri tam, kad jiems patarnautų. Taip pat jie turi gyventi tame pačiame rajone, nes po mėnesio maldų juos reikės pakviesti į sekmadieninį arba specialų tarnavimą, į 144 susitikimą arba į namų grupę.

Tokiu būdu, trys krikščionys visą mėnesį pasninkauja ir kasdien meldžiasi už 9 neišgelbėtus žmones. Tikslas - kad šie žmonės priimtų Jėzų į savo širdį kaip asmeninį Viešpatį ir Gelbėtoją, o taip pat pradėtų lankyti namų grupių ar bažnyčios tarnavimus.

Mes nerekomenduojam organizuoti trejeto maldas kiekvieną mėnesį. Priklausomai, kaip auga bažnyčia, tokią maldą gali organizuoti skirtingu laiku namų grupės arba namų grupių kartos.

Lyderių mokykloje šis metodas naudojamas pradedant naują namų grupę. Trejeto maldas galima organizuoti prieš specialius evangelizacinius tarnavimus arba periodiškai metų eigoje.


12 tarnautojų valdymas

„Dvylikos" principas – tai bažnyčios vadovavimo ir valdymo struktūra. Izraelyje buvo 12 giminių, Jėzus pasirinko 12 mokinių. Įdėmiai tyrinėjant Bibliją, tampa akivaizdu, kad Dievas valdymo sferoje naudoja 12 principą. Kaip Senojo, taip ir Naujojo testamento laikais.

Gal yra pačiame skaičiuje 12 kas nors paslaptingo ar magiško? Žinoma, kad ne. Tai valdymo principas, kuris leidžia efektyviai naudoti tai, ką prisakė Kristus: „Eikite ir išmokykite visas tautas“ (Mt 28:19). Kitame, angliškame vertime parašyta – „darykite mokiniais“.

Kad įgyvendintų šį Pažinimą, Jėzus artimai bendradarbiavo su 12 vyrų, tarnavo jiems ir mokė juos, kad jie galėtų tęsti tai, ką Jis pradėjo – pamokslauti Evangeliją. Šiandien mes atstatom tarnavimo principą, kurį naudojo Kristus.

Tik nereikia paties skaičiaus 12 laikyti kažkuo magišku. Labiau svarbus valdymo principas, nei žmonių skaičius vienoje grupėje. Didžiojo Kristaus paliepimo vykdymui, grupėje gali būti 5, 10 arba 18 žmonių. Tačiau kodėl nesivadovauti Jėzaus pavyzdžiu ir nepradėti ugdyti 12 mokinių?
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)