APIE G12
G12 PRINCIPAI
PAŽINIMO ŠERDIS

G12 sampratos pagrindu yra Biblinis 12 principas.

Kad paskleistų G12 pažinimą po visą pasaulį, Dievas naudoja Bogotos miesto (Kolumbija) pastoriaus Cezaro Kasteljano (César Castellanos) bažnyčią.

1963 metais Šventoji Dvasia pastoriui Cezarui atskleidė G12 pažinimą. Pats veikimo mechanizmas ir pažinimo elementai buvo perprasti vėliau ir tiesiog padėjo išsaugoti sielų derlių ir valdyti bažnyčių augimą, kuris atėjo kaip pažinimo rezultatas.

Dievas pasakė Cezarui, kad jei jis ims ypatingai tarnauti 12-ai vyrų, iš tikrųjų mylėti ir tikėti jais, ugdyti jų charakterius, tai pamatys didelį derlių. Tą patį darė Jėzus – tarnavo ir apmokė 12 vyrų, kurie po to savo meile ir tarnavimu pakeitė pasaulį. Pakeitė istorijos tėkmę.

Tikras derlius ateina, kai šie 12 susiformavusių lyderių pradeda tarnauti savo 12-ai mokinių, kurių kiekvienas tarnauja savo 12-ai ir t.t. Nuoširdus individualus tarnavimas duoda rezultatų, nors dažnai pilno vidinio žmogaus atstatymo procesas trunka mėnesius ir metus.

Encounter (arba „susitikimas su Dievu”) ir Lyderių mokykla – šio proceso dalis, nors niekas nepakeis asmeninio tarnautojo dalyvavimo žmonių likimuose. Tik per asmeninį tarnavimą atstatyti ir išgydyti žmonės gali tarnauti kitiems.

Svarbiausias dalykas pažinime – jūs ir jūsų širdies stovis. Encounter, Lyderių mokykla, namų grupės – tai tik mechanizmas, padedantis efektyviau tarnauti žmonėms.

Pažinimas be širdžių, pripildytų meile žmonėms, praranda prasmę. „Kokioje būsenoje jūsų širdis?” – nuo šio klausimo reikia pradėti kalbėti su būsimu namų grupės lyderiu. Būtent širdis, pripildyta meile ir atvira kitų rūpesčiams – tarnautojo charakterio formavimo pagrindas.

Kas dar svarbu pažinime? Tarnautojo dėmesys ne į savo didelio asmeninio tarnavimo kūrimą, o į tarnavimą kitiems. Jėzaus kelias buvo - tarnauti kitiems. Jis tarnavo savo mokiniams, o po to leido jiems tarnaujant išbandyti save. Jis norėjo, kad Jo mokiniai savo tarnavimuose pasiektų dideles aukštumas. „…Ir darys dar didesnių dalykų…”

Jūs galite tapti Dievo pažinimo dalimi, jeigu „neieškote savo”, jei esate pasiruošę pakelti žmones „iš gyvenimo dugno”, jeigu pasiryžę „atiduoti savo gyvenimą” tarnavimui kitiems. Ir būkite tikri: Dievas nepaliks Jūsų gyvenimo ir jūsų tarnavimo be vaisių.

Kas yra Pažinimo dėmesio centre?

  • Žmonių išgydymas ir jų atstatymas, o ne jų sugebėjimas atnešti vaisių. Tarnavimas žmonėms, o ne reikalavimas, kad jie tarnautų kitiems.
  • Instrukcija, dvasinė tėvystė ir žmonių ugdymas.
  • Žmonių tikėjimo stiprinimas.
  • Dėmesio centre – nauji žmonės.

Baigiamosios mintys


  • Jeigu Pažinimo Širdis, esmė nesuprantama ir nepriimama, tai bažnyčia tik nukopijuos bažnyčios augimo modelį.
  • Jeigu pastorius nepriims sau Pažinimo Širdies, tai žmonės bažnyčioje nepriims šio Pažinimo į savo vidų.
  • Jeigu Pažinimo Širdis yra veiklos centre, tai bažnyčia priims ją su išskleistomis rankomis.
  • Pažinimo Širdis subalansuoja bažnyčios tarnavimą.
  • Bažnyčia gali augti ir be Pažinimo Širdies, bet jai iškils sunkumų, kai žymiai išaugs žmonių kiekis.
  • Pažinimo Širdis yra lyg benzinas bei variklis, kurie užtikrina bažnyčios judėjimą ir augimą.
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)