RESURSAI
STRAIPSNIAI
Viskas apie pasninką
Jėzus neatskyrė maldos nuo pasninko. Savo mokiniams Jis kalbėjo: „Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą.“ Kadangi Jėzus nenusidėjo, po nukryžiavimo Jis buvo Šv. Dvasios prikeltas iš numirusiųjų.
PLAČIAU
 
 
Ramybės jėga. Dmitry Kari
Būnant audringuose bažnyčios vystymosi žemėje įvykiuose, tuo metu, kai Dvasios judėjimas sustiprėja Jo pasireiškimuose ir jėgoje, stebint visą šitą Dievo veikimo eigą, užgniaužia kvapą nuo Jo šlovės perpildymo. Taip, Jo šlovė, Jo buvimas, Jo veikimas, visas šitas troškimas, judinantis debesis savo ritmu. Ir, žinoma, daug minčių praeina per mūsų karštą  galvelę, daug klausimų, daug troškimų, daug emocijų. Kūno virpėjimas ir nepaaiškinami Šventosios Dvasios pasireiškimai. Bet man neužtenka stebėti Jo veiksmus KAŽKUR, aš noriu Jį girdėti, matyti savo asmeniniame gyvenime.
PLAČIAU
 
 
Tėvo ir sūnaus pokalbis. Dmitry Kari
Kartą aš Dievo paklausiau: "Kas aš esu? Aš esu pastorius? Aš esu evangelistas? Aš esu dvasinis globėjas? Kas aš esu?" Aš  kankinausi taip klausdamas  ir šis klausimas kankino mane. Aš įsitempiau tam, kad sužinočiau atsakymą.
PLAČIAU
 
 
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
G12 SPB
Pastoriai Dmitrij ir Ksenija Rozen
(St. Peterburg, Rusija)
www.g12spb.ru
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)