RESURSAI
GIESMĖS
Viešpatie 2017-02-15


Štai ir aš, Tavo laisvėj nuolankus
Atvertas man yra dangus
Štai ir aš, išgelbėtas esu žmogus
Atpirktas brangiu krauju

Atradau didžiausią meilę skirtą man
Prikeltas iš mirties
Pasišvenčiu aš Tau

    Viešpatie, Viešpatie
    Malonė Tavo mums išlieta
    Prisipildom mes Tavam buvime
    Viešpatie, Viešpatie
    Per amžius Tu Karalius esi
    Tavo meilės esam mes pakeisti

Štai ir aš, Dvasioje Šventoj aš stiprus
Atleista man, todėl atlaidus
Stoviu aš, žinau dabar tavus troškimus
Pakrikštytas ugnim ir šlove

Atradau didžiausią meilę skirtą man
Prikeltas iš mirties
Pasišvenčiu aš Tau
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)