APIE G12
G12 MOKYKLA
PAMOKA 15 2011-04-26

Ką pasėsi būdamas pavaldiniu, tą nupjausi, kai tapsi lyderiu!

 

1.» IŠDIDUMAS.  Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotąjį tikėjimo saiką.“ (Romiečiams 12,3)

 

2.» MURMĖJIMAS. Mirjama ir Aaronas priekaištavo Mozei dėl jo vedybų, nes jis buvo vedęs etiopę. Jie sakė: „Argi Viešpats kalbėjo tik per vieną Mozę? Argi Jis nekalbėjo taip pat ir per mus?“ Viešpats tai išgirdo.“ (Skaičių 12,1-2) 

 

3.» MAIŠTAS. Korachas, Levio sūnaus Kehato sūnaus Iccharo sūnus, ir iš Rubeno sūnų Eliabo sūnūs Datanas ir Abiramas bei Peleto sūnus Onas sukilo prieš Mozę. Prie jų prisidėjo du šimtai penkiasdešimt izraelitų, tautos kunigaikščių, žinomų bendruomenėje ir gerbiamų vyrų. Jie susirinkę kalbėjo prieš Mozę ir Aaroną: „Gana judviem; visi izraelitai yra šventi ir Viešpats yra tarp jų. Kodėl judu keliatės aukščiau Viešpaties tautos?“ (Skaičių 16,1-3)

 

4.» KLAIDINGOS PRANAŠYSTĖS. Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokymams, veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sudegintą sąžinę, draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį sukūrė Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą.“ (1 Timotiejui 4,1-3)

 

5.» NUSIVYLIMAI.  Atsimink, ką įsakiau, – būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi“.“ (Jozuės 1,9)

 

6.» APLAIDUMAS. Tinginio siela geidžia, bet nieko neturi; darbščiojo siela pasisotins.“ (Patarlių 13,4)

 

7.» PAVYDAS. Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save...“ (Filipiečiams 2,3) 

 

8.» GODUMAS. Jozuė sakė Achanui: „Mano sūnau, atiduok Viešpačiui, Izraelio Dievui, garbę bei prisipažink Jam ir pasakyk man, ką padarei; nieko neslėpk nuo manęs!“ Achanas atsakė Jozuei: „Iš tiesų aš nusidėjau Viešpačiui, Izraelio Dievui, padarydamas tai ir tai. Pamačiau tarp daiktų prabangų apsiaustą iš Šinaro, du šimtus šekelių sidabro ir aukso gabalą, sveriantį penkiasdešimt šekelių. Aš jų užsigeidžiau ir juos pasiėmiau. Visa užkasiau į žemę, savo palapinės viduje, ir sidabras yra apačioje“.“ (Jozuės 7,19-21) 

 

9.» SEKSUALINĖS NUODĖMĖS. Kartą Samsonas, nuvykęs į Gazą, pamatė paleistuvę ir užėjo pas ją.“ (Teisėjų 16,1)

„Paleistuvė yra gili duobė, ir svetima moteris – siauras šulinys.“ (Patarlių 23,27)

„Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai...“ (1 Korintiečiams 6,9)

 

10.» NORAS SULAUKTI ATLYGIO. Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms...“ (Kolosiečiams 3,23)   

 

11.» BAIMĖ.  „Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną, esančią tavyje mano rankų uždėjimu. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią. Todėl nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo, nei manęs, Jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk dėl Evangelijos jėga Dievo...“ (2 Timotiejui 1,6-8) 

 

12.» SUPER DVASINGUMAS. Visa tai, broliai, jūsų labui pritaikiau sau ir Apolui, kad iš mūsų pasimokytumėte negalvoti daugiau negu parašyta ir kad nepasipūstumėte vienas prieš kitą.“ (1 Korintiečiams 4,6)

„Bet dabar, broliai, jei ateičiau pas jus, kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu neskelbčiau jums apreiškimo, pažinimo, pranašystės ar mokymo?“ (1 Korintiečiams 14,6)


AUDIO
 
15_PAMOKA.pdf Konspektas
15PAMOKA_testas.pdf Kontrolinis darbas
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)