APIE G12
G12 MOKYKLA
PAMOKA 3 2011-02-09

1 Gauti Pažinimą į Savo dvasią

„Žmogaus dvasia yra Viešpaties žiburys, tiriantis visas širdies gelmes.“ (Patarlių 20,27)

Tai reiškia, kad tu turi jį gauti asmeniškai sau.  Kai tu gauni pažinimą sau asmeniškai, tu keitiesi viduje, tu esi perpildytas to Pažinimo ir degi juo (iš širdies gausos kalba lūpos). Tu gali pasakyti: „aš nemoku kalbėti“. Jeigu tu pačiam tyliausiam žmogui suduosi į skaudamą vietą, pamatysi, kaip greitai jis prabils – skausmas prabils. Pažinimas turi kalbėti per tave. Pažinimas ne tai, ką išjudini tu, bet tai, kas išjudina tave. Tu negalėsi užgesinti Pažinimo savyje, jeigu tai jau yra tavyje.

„Viešpatie, Tu patraukei mane, ir aš esu leidausi patraukiamas. Tu stipresnis už mane ir nugalėjai. Aš esu pajuokiamas kasdien, kiekvienas tyčiojasi iš manęs. Kiekvieną kartą, kai kalbu, turiu šaukti: „Plėšimas, smurtas!“ Viešpaties žodis tapo man plūdimu ir kasdienėmis patyčiomis. Aš galvojau: „Nebeminėsiu Jo ir nebekalbėsiu Jo vardu“. Tačiau Jo žodis mano širdyje buvo tarsi ugnis, uždaryta mano kauluose, aš stengiausi susilaikyti, bet negalėjau.“ (Jeremijo 20, 7-9)

2 Sugebėjimas naudotis Pažinimu (G-12 sistema)

Kad pasiekti sielas Dangaus Karalystei, būtinai reikia mokėti naudotis G-12 sistema. Reikia žinoti pačią sistemą ir žinoti, kaip ji veikia, o taip pat savo vietą sistemoje.

Pavyzdžiui, mums reikia parašyti laišką. Rašiklis yra geras instrumentas rašymui, bet jeigu mes nemokame ja naudotis, t.y. rašyti, mums iš jo jokios naudos. Rašiklis yra instrumentas, o juo naudotis reikia mokėti. Dovydas ir jo mokėjimas groti.

„Sauliaus tarnai kalbėjo jam: „Štai piktoji dvasia nuo Dievo kankina tave. Tegul mūsų valdovas įsako savo tarnams suieškoti vyrą, kuris gražiai skambina arfa. Kai tave apims piktoji dvasia nuo Dievo, jis skambins ir nuramins tave“. Saulius atsakė savo tarnams: „Suraskite vyrą, mokantį gerai skambinti, ir atveskite jį pas mane“. Vienas tarnas atsiliepė: „Aš mačiau Jesės sūnų iš Betliejaus, kuris moka gražiai skambinti. Jis vyras drąsus, karingas, išmintingas kalboje, gražus ir Viešpats yra su juo“. Todėl Saulius pasiuntė pasiuntinius pas Jesę, sakydamas: „Atsiųsk pas mane savo sūnų Dovydą, kuris gano avis“. Jesė, užkrovęs ant asilo duonos, odinę vyno ir ožiuką, pasiuntė savo sūnų Dovydą Sauliui. Dovydas atvyko pas Saulių ir pradėjo jam tarnauti. Saulius jį labai pamilo ir paskyrė savo ginklanešiu. Saulius siuntė pas Jesę, sakydamas: „Telieka Dovydas tarnauti pas mane, nes jis rado malonę mano akyse“. Kai piktoji dvasia nuo Dievo apimdavo Saulių, Dovydas skambindavo arfa. Sauliui palengvėdavo, ir piktoji dvasia nuo jo pasitraukdavo.“ ( 1 Samuelio 16,15-23) 

3 Visiškas paklusnumas Šventosios Dvasios vedimui

Pačią didžiausią Bažnyčią pasaulyje turi pastorius Jongi Čio, bet tas modelis Tarybų Sąjungoje neveikė ir nebuvo nei vienos sėkmingos Bažnyčios. Rusijoje nebuvo net 200 žmonių bažnyčių dėl tos priežasties, kad tie principai, kurie veikia Korėjoje, neveikė Rusijoje. Atidžiai pakluskite Šventosios Dvasios vedimui ir nieko nekopijuokite.

Izraelis ir Viešpaties Skrynia
„Buvo pasiųsti į Šiloją pasiuntiniai, kurie atgabeno kareivijų Viešpaties, gyvenančio tarp cherubų, Sandoros skrynią. Abu Elio sūnūs Hofnis ir Finehasas buvo prie Dievo Sandoros skrynios. Kai Viešpaties Sandoros skrynia pasiekė stovyklą, visi izraelitai šaukė taip garsiai, kad net žemė drebėjo. Filistinai, išgirdę šauksmą, klausė: „Ką reiškia šitas riksmas hebrajų stovykloje?“ Ir jie sužinojo, kad buvo atgabenta Viešpaties skrynia. Filistinai išsigando, nes sakė: „Dievas atėjo pas juos į stovyklą. Vargas mums, nes anksčiau taip nebuvo! Vargas mums! Kas mus išgelbės iš šitų galingų dievų? Tai dievai, kurie baudė Egiptą įvairiomis bausmėmis dykumoje. Filistinai, būkite drąsūs, kad nereikėtų tarnauti hebrajams, kaip jie mums tarnavo. Nusiraminkite ir kariaukite“. Filistinai kovojo ir vėl nugalėjo izraelitus, kurie visi išbėgiojo į savo palapines. Įvyko didelės žudynės, ir krito trisdešimt tūkstančių pėstininkų iš Izraelio. Dievo skrynia buvo priešų paimta, o Elio sūnūs Hofnis ir Finehasas žuvo. (1 Samuelio 4,4-11)

Mes galime imti kaip pavyzdį G-12 sistemą ir principus, bet jokiu būdu neturime teisės kopijuoti Pastoriaus Sezaro ir Kolumbijos Bažnyčios. Dievas atvers mums kelią, kad pasiektume savo Tautą.

4 Perduoti pažinimą kitiems ir dalintis juo su jais

Tik tie žmonės jungiasi prie manęs, su kuriais aš dalinuosi Pažinimu. Širdys tų žmonių, kuriuos Dievas paskyrė eiti su manimi, būtinai atsilieps. Tai Dievo vedimas.

„Argi gali dviese eiti kartu, jei nėra susitarę?“ (Amoso 3,3)

Pažinimas apjungia.

5 Būtinai analizuok Pažinimą

Apie vaismedį sodininkas visados sprendžia iš jo vaisių. Jeigu vaisiai maži arba neskanūs, tai ne vaisių problema, bet vaismedžio problema, o gal dirva nepakankamai gera, arba reikia trąšų, ar drėgmės ir t.t.

„Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali priskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas – gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, nukertamas ir įmetamas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“.“ (Mato 7,16-20)

Todėl nereikia nerimauti, jeigu kas nors neveikia tarnavime ar namų grupėje, nes tai bandymų ir klaidų metodas. Religija gimsta, kai mes bandome judėti ten, kur niekas neveikia. Nėra vaisių, nėra judėjimo, nėra ir permainų.

Be Pažinimo mes esame pasmerkti.

 „Mano tauta žūsta dėl pažinimo stokos! Kadangi tu atmetei pažinimą, tai ir Aš tave atmesiu, kad nebebūtum mano kunigu. Kadangi pamiršai savo Dievo įstatymą, tai ir Aš pamiršiu tavo vaikus.“  (Ozėjo 4,6)


AUDIO
 
3_PAMOKA.pdf Konspektas
3PAMOKA_testas.pdf Kontrolinis darbas
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)